CENÍK  VÝKONŮ  NEHRAZENÝCH ZE  ZDRAVOTNÍHO  POJIŠTĚNÍ + doplatky ke hrazeným výkonům 2022

VÝKONCENA
Administratívní úkon (pojistka, posudek, výpis)150-300.-Kč
Fixace polymer ( plastová sádra )350.-Kč
Aplikace Depomedrolu do kloubu (obstřik)100.-Kč
Aplikace kloubní kolegen.výživy (Guna) l amp400.-Kč
Aplikace piercingu, náúšnice,…200.- Kč
Infuze 1x (materiál, režie, stacionář)90.-Kč
Infuze 5x (materiál, režie, stacionář)450.- Kč
Infuze 10x (materiál, režie, stacionář)900.-Kč
Infuzni aplikace Vitamínu C (inPharm)dle aktuální ceny
Ultrazvukové vyšetření prsů u žen350.-Kč
Využití stacionáře po operaci v anestezii600.-Kč
Endoskopie ( klysma, edukace)200.-Kč
Ligační kroužek Gavoring ( hemoroidy) – l kus200.-Kč
Ošetření hemoroidů přístrojem Hemoron 1. sezení1 500.-Kč
Ošetření hemoroidů přístrojem Hemoron další sezení1 000.-Kč
Sklerotizace ( 1 ampule)300.-Kč
Ošetření cévním laserem ( dle rozsahu)200 – 1500.-Kč
Operace varixů (VSM) metodou EVRF/ RFA 1 konč.16 000.-Kč
Operace varixů  metod EVRF/ RFA  obě konč.22 000.-Kč
Zákrok na operačním sále v místní anestezii – doplatek100.-Kč
Přednostní ošetření                                 500.- Kč
Antigení test na Covid-19 včetně certifikátu a QR kodu200.- Kč
*
ZÁLOHOVÉ  PLATBY
Vypůjčení berlí200.-Kč
Rezervace termínu operace, zákroku v lok anest.200.-Kč
Rezervace termínu laser200.-Kč