Ordinační hodiny

 

Pacienty s akutními obtížemi ošetřujeme po celou ordinační dobu s přihlédnutím k naléhavosti stavu.

Poslední pacient 30 minut před ukončením ordinační doby !!!

RTG a laboratorní vyšetření denně do 14,00 hodin

Administrativní úkony, vyplňování tiskopisů, posudků, jen po dohodě s lékařem.