• aplikace piercingu do pupku a náušnic
  • administratívní úkony včetně  vyplňování formulářů pro komerční pojišťovny jen po domluvě s lékařem dle platného ceníku
  • oceňování trvalých následků úrazů pro komerční pojišťovny jen po domluvě s lékařem
  • umožňujeme  provedení oborné praxe studentům středních zdravotních škol
  • neprovádíme znaleckou činnost v oboru chirurgie
  • neprovádíme vyšetření pro návrh na posouzení invalidního důchodu ani potvrzení na řidiský průkaz, zbrojní průkaz, potravinový průkaz,adt…