Vedoucí lékař:  MUDr. Zbyněk Chromek

Lékaři:               MUDr. Tomáš Mazgaj,  MUDr. Dušan Krzyžánek

Zdrav sestry:    Jana Trněná, Lenka Velkoborská, Hana Labajová, Lucie Martínková, Renáta Stavárková

Pacienti se závažným poraněním  po celou ordinační dobu s přihlédnutím k naléhavosti stavu

Poslední pacient bude ošetřen nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby.

Po dobu čerpání dovolené ( zvláště v 7.a 8.měsíci roku ) se může ordinační doba lišit.

Kapacita stacionáře pro infuzní terapii je maximálně 6 ležících a 3 sedící pacienti.

RTG a laboratorní vyšetření denně do 14:00 hod.

Administratívní úkony, např. vyplňování tiskopisů k pojistným událostem, jen po dohodě s lékařem.

Všechny nezdravotní úkony jsou zpoplatněny, ceník v ordinaci a na web.stránkách.